Börsnotering av

Karolinska Development AB

Karolinska Development är ett investmentbolag med fokus på nordiska life science-bolag. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och investerar för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade kommersiella produkter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

KI Holding AB 17,8 %, EFG Private Bank S.A. (för kunders räkning) 14,9 %, Tredje AP-fonden 12,3 %, Östersjöstiftelsen 9,5 %, Näsudden Investeringar AB 6,0 %, KI Stiftelsen 4,7 %. Omkring 200 ägare. UPPDATERING: Efter emissionen under Q4 2009/Q1 2010 har företaget omkring 700 aktieägare.

Värdering

Pre-money 1532,7 Mkr och post money 1680,0 Mkr, enligt nyemissionsvillkoren november 2008.

Uppdatering: Karolinska Development gör en nyemission under november/december 2009 på omkring 300 Mkr. Om emissionen fulltecknas så är post money-värderingen omkring 2 miljarder kronor.

Uppdatering: Vid nyemissionen inför noteringen kommer företaget att få en pre-money-värdering på 1,2 - 1,4 miljarder kronor, där företaget ska hämta in 422 - 710 Mkr.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 40 kr, vilket ger ett totalt värde på 1941 Mkr (exklusive eventuell övertilldelningsoption).

Mer information

Företaget berättade i februari 2008 att man inom fyra år ska vara noterat.

Uppdatering: I samband med nyemissionen under november 2008 meddelar företaget att man planerar att noteras under andra halvåret 2010.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 300 Mkr under november/december 2009 och upprepar då även planerna på en notering under 2010.

Uppdatering: Karolinska Development meddelar i slutet av augusti 2010 att man har rekryterat Torbjörn Bjerke från Orexo till VD. Allt är nu klart för en börsnotering, men företaget vill inte ange någon tidsplan.

Uppdatering: Företaget meddelar i början av november 2010 att allt är klart för att kunna börsnotera företaget, men att man väljer att avvakta pga hur marknaden ser ut. En notering är nu planerad till 2011 under förutsättning att marknaden ser bättre ut.

Uppdatering: Karolinska Development gör en nyemission på 422 - 710 Mkr den 30 mars - 13 april 2011 och noteras på Stockholmsbörsen den 15 april 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner