Börsnotering av

Karnov Group AB

Karnov Group är Skandinaviens största leverantör av juridiska informationstjänster inom juridik, skatt och revision. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 40 000 användare att ta bättre beslut snabbare – varje dag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Five Arrows Principal Investments.

Mer information

I mitten av december 2018 skriver Di att Karnov ska noteras under första halvåret 2019. Carnegie har anlitats för att leda noteringsarbetet. Ytterligare en bank ska enligt Dis uppgifter anlitas för att arbeta med noteringen.

Uppdatering: Den 20 mars 2019 meddelade Karnov i ett pressmeddelade att de ska notera sig på Stockholmsbörsen. Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind AS har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 607 miljoner kronor. Erbjudandet inför noteringen kommer att bestå av både befintliga och nya aktier.

Uppdatering: Karnov noteras den 11 april 2019.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner