Börsnotering av

Kancera AB

Kancera är ett bioteknikföretag fokuserat på att utveckla och sälja läkemedelskandidater som har potential att bota eller bromsa utvecklingen av cancer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; Sprint Bioscience AB 14,2 %, Thomas Olin 10,8 %, Erik Nerpin 10,5 %, Håkan Mellstedt 9,7 %, iNovacia AB 9,0 %, Johannes Falk 8,3 %, Nordea Bank Luxemburg 5,8 %, Hodjattallah Rabbani 4,5 %, Bertil Linqvist 4,1 %, Anders Essen-Möller 3,7 %, Mikael Lönn 2,9 %, Johan Rapp 2,9 %, Robert af Jochnick 2,1 %, Bernt Magnusson 2,1 %, Övriga 9,5 %.

Värdering

Vid nyemissionen inför noteringen, pre-money 67,5 Mkr och 92,7 Mkr post money om emissionen fulltecknas.

Mer information

Kancera gör en nyemission på 25,2 Mkr inför noteringen.

Uppdatering: Kancera förlänger teckningstiden till den sista januari 2011. Notering på First North skjuts därför från december 2010 till februari 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner