Börsnotering av

Junebud AB

Junebud är ett spelutvecklingsbolag som är verksamt inom segmentet Free-to-Play och utvecklar just nu ett socialt MMO-spel som heter Million Morning, som spelas direkt i webbläsaren.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Procentuell fördelning av ägande (kapital) efter nyemission i september 2009; Ola Holmdahl 11,48 %,
Carl Lundgren 11,48 %, Fredrik Olofsson 11,48 %, Johannes Helgesson 2,55 %, Jörgen Karlsson 1,28 %, Övriga 29,32 %, Nya ägare 32,41 %.

Värdering

Pre-money 6 Mkr och 8,9 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas, exklusive teckningsoptioner.

Mer information

Junebud gör en publik nyemission inför noteringen på Aktietorget.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner