Börsnotering av

JS Security Technologies Group AB

JS Security är en cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. JS Security Technologies Group AB hette tidigare New Equity Venture II AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Aktiebolaget NEVISWE 20 %, Pierre Grönberg 15,53 %, Erik Wåhlin 12,50 %, Gavald Holdings AB 7,92 %, Aleko Invest AB 6,83 %, Christopher Ramstedt 6,77 %, Pontus Wilgodt 6,66 %, Mintco AB 4,18 %, CMR Equity AB 3,23 %, Aksia Invest AB 3,15 %, Övriga 13,24 %.

New Equity Venture International (NEVI) 20 %.

Värdering

Uppdatering: 30 Mkr pre-money och 38 Mkr post money i noteringsemissionen.

30 Mkr pre-money i noteringsemissionen.

Mer information

I slutet av maj 2020 tillträdde NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture II AB samtliga aktier i JS Security Technologies AB, och i och med detta minskade NEVI:s ägarandel till 20 %. Dvs JS Security Technologies har fått ett bolag på toppen av sin struktur som sannolikt kommer att byta namn till något som liknar JS Security Technologies AB.

Bolag som NEVI investerar i ska noteras. Ingen tidsplan har dock i skrivande stund angivits.

Uppdatering: I slutet av juli 2020 skrev NEVI att JS Security ska noteras under kommande kvartal.

Uppdatering: I slutet av oktober 2020 meddelade NEVI att noteringen är planerad till fjärde kvartalet 2020. Vid noteringsemissionen ska pre-money-värderingen vara 30 Mkr.

Uppdatering: I början av mars 2021 skrev NEVI att JS Security fortsätter att utvecklas i rätt riktning och att bolaget genomgår en noteringsprocess med ambitionen att vara noterade under första halvåret 2021.

Uppdatering: JS Security noteras på Spotlight den 12 maj 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner