Börsnotering av

Järntorget Byggintressenter AB

Järntorget ägnar sig åt bostadsutveckling – från markförvärv till färdiga fastigheter och boenden till sina kunder. Affärsverksamheten avser nyproduktion av flerfamiljshus och småhus för upplåtelse som bostadsrätter, samt utveckling av hyresrätter och studentbostäder för egen eller annan ägares förvaltning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Vid årsskiftet 2018/2019; Dammskogen Förvaltnings AB (Familjen Schönning) 64,4 %, Tomas Andersson 11,0 %, Pierre Sandström genom bolag 11,0 %, Martin Arkad genom bolag 6,8 %, Bengt Jansson 2,2 %.

Mer information

I slutet av mars 2021 skrev Järntorget att de överväger en notering på First North. Som ett led i detta arbete har bolaget anlitat Catella som finansiell rådgivare och andra rådgivande parter är i detta skede Glimstedt och Eminova.

Uppdatering: I början av maj 2021 meddelade ALM Equity att de ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Järntorget Byggintressenter. Förvärvet avses finansieras med en kombination av likvida medel och finansiella instrument som placeras på kapitalmarknaden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner