Börsnotering av

Isofol Medical AB

Isofol Medical äger genom ett exklusivavtal med Merck & Cie världsrättigheterna till användningen av Modufolin vid cancerbehandling. Målet är att ersätta Leucovorin och Levoleucovorin på en marknad som beräknas ha ett nuvärde överstigande 6 miljarder kronor.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Yield Life Science meddelade i början av juni 2015 att deras ägande efter kapitalanskaffningarna är nere i 16,1 %.

Uppdatering: I augusti 2014 tillkom Recipharm som delägare med en investering på 8 Mkr.

Uppdatering: Efter nyemissionen i maj 2014 äger Yield 20 %, och är tillsammans med bolagets grundare Bengt Gustavsson huvudägare.

Uppdatering: Yield äger i mitten av december 2012 29 % av aktierna.

Yield Life Science AB äger ca 35 %, och det är troligt att Yield delar ut delar av sitt ägande till sina aktieägare inför en listning.

Värdering

Uppdatering: 917-960 Mkr post money, beroende på till vilken grad övertilldelningsoptionen används.

487 Mkr pre-money och 960 Mkr post money om emissionen inklusive övertilldelning inför noteringen blir fulltecknad.

Mer information

Yield Life Science AB meddelar i slutet av september 2011 att en notering av Isofol kan komma att ske inom 12-24 månader, vilket är tidigare än planerat pga förbättrade marknadsförutsättningar för bolagets produkter.

Uppdatering: Yield Life Science AB rapporterar i början av januari 2012 att Isofol Medical blir allt intressantare på marknaden. Planerna för en börsnotering anges dock nu till inom 24-36 månader.

Upppdatering: I mitten av december 2012 pratar huvudägaren Yield om "...påskynda processen mot en vidareförsäljning av Isofol till större läkemedelsbolag...".

Uppdatering: I maj 2014 gjorde Isofol Medical en nyemission på 38 Mkr.

Uppdatering: I augusti 2014 tillkom Recipharm som delägare via en investering på 8 Mkr. Detta i samband med att företagen skrivit avtal om att Recipharm får om exklusiv tillverkningsrätt avseende Isofol Medicals Modufolin.

Uppdatering: I slutet av augusti 2016 meddelade Yield Life Science att Isofol Medical planerar att notera sina aktier i inledningen av 2017, och inför det göra en nyemission.

Uppdatering: I kallelsen i december 2016 till en extra bolagsstämma framgår att det är på First North bolaget planerar att notera sig.

Uppdatering: I mitten av februari 2017 kallade Yield Life Science till årsstämma. Där ska man bland annat besluta om att dela ut 60 % av sitt innehav i Isofol Medical, inför en notering på First North.

Uppdatering: Isofol Medical meddelade i mitten av mars 2017 att de ska göra en nyemission på 473 Mkr med start i mars 2017 och sedan notera sig på First North.

Uppdatering: 4 april 2017 är första handelsdag.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner