Börsnotering av

Isconova AB

Isconova är ett svenskt företag verksamt inom forskning och utveckling av vaccinsystem och adjuvanser. Isconova har en patenterad teknologi för framställning av adjuvanser samt en stark produktplattform, produktion och försäljning av adjuvans. Inom Bolaget pågår vidare ett flertal samarbeten med ledande internationella vaccin- och läkemedelsföretag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Värdering

Mellan 152–184 Mkr pre-money vid nyemissionen under oktober 2010. Till det kan maximalt tillkomma 115 Mkr om både nyemission och övertilldelningsoption fulltecknas.

Mer information

E. Öhman J:or Fondkommission är finansiell rådgivare och advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Isconova med anledning av nyemissionen och anslutningen av bolagets aktie till First North. Avanza Bank AB är retail-distributör i erbjudandet. Öhman kommer att vara bolagets certified adviser och likviditetsgarant i bolagets aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner