Börsnotering av

Inwido AB

Inwido tillverkar fönster och dörrar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Ratos 95 % och ledningen övriga 5 %.

Värdering

Inwido uppnådde ett resultat (EBITA) på 262 miljoner kronor under 2009.

Uppdatering: 3,7-4,3 miljarder kronor är värderingen i erbjudandet inför börsnoteringen. 63-74 kr per aktie.

Uppdatering: 3,942 miljarder kronor blev värderingen i erbjudandet, 68 kr per aktie.

Mer information

Ingen uttalad plan om notering har kommunicerats, det är dock en tänkbar exit för Ratos. Omstrukturering pågår i mitten av 2007. Uppdatering: I augusti 2008 lämnade Håkan Jeppsson vd-posten på BE Group för motsvarande post på Inwido. Vilket av marknaden uppfattas som ett steg mot en notering.

Uppdatering: Företaget bekräftar sina börsplaner under våren 2009, men vill först dubbla omsättningen och bli en mer sammanhållen koncern.

Uppdatering: Inwido ska vara börsfähigt i mitten av 2010.

Uppdatering: Noteringsklimatet under 2010 blev inte bra, liksom de flesta övriga börskandidaterna väntar ägarna på ett bättre klimat.

Uppdatering: Inwido meddelar i mitten av maj 2012 att man säljer affärsområdet Inwido Home Improvement AB till private equity-fonden Priveq Investment Fund IV för en köpeskilling om 195 Mkr (enterprise value). Affären beräknas bli klar under sommaren.

Uppdatering: I mitten av november 2013 sägs att att Susanna Campbell, VD för Ratos, vill notera Inwido på börsen under 2014.

Uppdatering: I mitten av mars 2014 sägs det att Ratos har utsett Carnegie och Handelsbanken till rådgivare för att börsnotera Inwido, alternativt sälja företaget utanför börsen.

Uppdatering: Ratos säger i början av september 2014 att Inwido ska vara börsnoterat innan året är slut.

Uppdatering: Inwido börsnoteras den 26 september 2014. Ratos erbjuder inför det ut majoriteten av sina aktier. Upp till 74,7% av det totala antalet aktier i bolaget bjuds u (55 % i grunderbjudandet, 10 % i utökat erbjudande och 9,7 % i en övertilldelningsoption.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 68 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner