Börsnotering av

Invoicery Int AB

Invoicery bedriver sin verksamhet under namnet Frilans Finans och är Nordens marknadsledande egenanställningsföretag som möjliggör för privatpersoner att fakturera utan att ha eget företag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Grundbulten 115082 AB u.n.ä. till Stephen Schad Invoicery Invest AB (som är ett bolag som kontrolleras av Stephen Schad), Stephen Schad, West Island AB och Invoicery Partners Sweden AB.

Mer information

I slutet av december 2022 meddelades att Invoicery Int AB (Frilans finans) ska noteras på Spotlight genom via spac-bolaget SPACtvå.

SPACtvå förvärvar aktierna i Invoicery till ett marknadsvärde om 150 miljoner kronor, vilket finansieras med befintlig kassa och genom nyemission av 23 545 455 aktier i SPACtvå till kurs 5,50 SEK/aktie. Efter transaktionen kommer säljarna av Invoicery äga 81,1 % av aktierna i SPACtvå. Totalt kommer det att finnas 29 045 455 aktier i SPACtvå efter emissionen.

Uppdatering: Vilket datum noteringen anses vara genomförd är något av en flytande tidsperiod. Men den 3 april 2023 har den kontanta likviden betalats ut och processen har inletts att leverera aktierna till säljarna.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner