Börsnotering av

Intervacc AB

Intervacc är verksamt inom Life Science. Utvecklingen är fokuserad på vacciner inom djurhälsovård. Bolaget är i slutfasen av många års forskning och utveckling av ett vaccin Strangvac mot hästsjukdomen kvarka. Ett prototypvaccin med god skyddseffekt och utan biverkningar har tagits fram. I nästa skede planeras utveckling av vacciner mot i första hand andra steptokockinfektioner.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen i december 2015; Nordvacc Läkemedel Holding AB 48,4 %, Lyftet Holding NV 18,4 %, Knutsson Holding AB 9,7 %, Vepidan ApS 6,9 %, Bengt Guss via bolag 3,0 %, Jan-Ingmar Flock via bolag 3,0 %, Fam. Tigerschiöld 1,5 %, Fam. Wegenius 1,5 %, Fam. Rudbäck 0,7 %, Kenneth Janzon via bolag 0,4 %.

Före nyemissionen under november/december 2010; Nordvacc Läkemedel AB 53,65 %, Vepidan ApS 15,54 %, Bengt Guss AB 12,48 %, Bacilltech AB (J-I Flock) 12,35 %, Övriga (83 st) 5,98 %.

Värdering

Uppdatering: 161,4 Mkr post money.

Uppdatering: 111,4 Mkr pre-money och 161,4 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas. Ytterligare 7,5 Mkr kan tillkomma.

Uppdatering: 91,3 Mkr pre-money och 104,2 Mkr post money om emissionerna i oktober 2016 fulltecknas.

Uppdatering: 75,7 Mkr post money vid nyemissionen november/december 2015 (64,9 Mkr pre-money).

Uppdatering: 52 Mkr post money efter nyemissionen under hösten 2012 (26 Mkr pre-money).

Pre-money 41,6 Mkr och 71,6 Mkr post money om nyemissionen i november/december 2010 fulltecknas.

Mer information

Intervacc gör en nyemission på 30 Mkr under november/december 2010. Företaget planerar att lista aktien på Alternativa Aktiemarknaden, vilket beräknas kunna ske tidigast andra halvåret 2011. En notering på Nasdaq OMX beräknas kunna ske tidigast 2013.

Uppdatering: Tidsplanen för den planerade börsnoteringen på Stockholmsbörsen har kastats omkull fullständigt. Från att ha varit år 2013 så anges nu inte ens någon specifik tidsplan, utan handlar om tidigast 2015 / 2016. Den planerade listningen på Alternativa Aktiemarknaden har inte genomförts, utan aktierna handlas tillsvidare på Alternativas mäklarlista.

Uppdatering: I november-december 2015 gjorde företaget en företrädesemission på 10,8 Mkr.

Uppdatering: I oktober 2016 gör Intervacc en företrädesemission och en riktad emission till allmänheten. Man meddelar då samtidigt att man ska notera sig på First North under tidigare delen av 2017.

Uppdatering: Intervacc gör en nyemission på 50 Mkr och noterar sig sedan på First North den 7 april 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner