Börsnotering av

Intervacc AB

Intervacc är verksamt inom Life Science. Utvecklingen är fokuserad på vacciner inom djurhälsovård. Bolaget är i slutfasen av många års forskning och utveckling av ett vaccin Strangvac mot hästsjukdomen kvarka. Ett prototypvaccin med god skyddseffekt och utan biverkningar har tagits fram. I nästa skede planeras utveckling av vacciner mot i första hand andra steptokockinfektioner.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Före nyemissionen under november/december 2010; Nordvacc Läkemedel AB 53,65 %, Vepidan ApS 15,54 %, Bengt Guss AB 12,48 %, Bacilltech AB (J-I Flock) 12,35 %, Övriga (83 st) 5,98 %.

Värdering

Pre-money 41,6 Mkr och 71,6 Mkr post money om nyemissionen i november/december 2010 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 26 Mkr och 52 Mkr post money om nyemissionen under september 2012 fulltecknas.

Mer information

Intervacc gör en nyemission på 30 Mkr under november/december 2010. Företaget planerar att lista aktien på Alternativa Aktiemarknaden, vilket beräknas kunna ske tidigast andra halvåret 2011. En notering på Nasdaq OMX beräknas kunna ske tidigast 2013.

Uppdatering: På grund av utdragna förhandlingar avseende både kontraktstillverkning och licensförsäljning så har Intervacc, i samråd med Alternativa, beslutat att skjuta på en listning tillsvidare.

Uppdatering: Intervacc gör under september 2012 en företrädesemission på upp till 26 Mkr.

Uppdatering: Planerna att lista på Alternativa verkar vara inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner