Börsnotering av

Intellego Technologies AB

Intellego Technologies utvecklar en färgindikatorteknik som kan användas i sjukvård och i konsumentprodukter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; CIL Holding & Invest AB (Claes Lindahl) 9,77 %, Torsion Invest AB 9,57 %, John Fällström 8,89 %, Övriga 71,77 %.

Värdering

Uppdatering: 141,5 Mkr post money

Uppdatering: 125 Mkr pre-money och 141,5 Mkr post money om hela noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas.

14,5 Mkr vid en nyemission under sommaren 2017.

Mer information

Den 5 april 2021 ska bolaget hålla en extra bolagsstämma där ett antal beslut ska tas som syftar till att kunna notera bolaget på First North eller annan marknadsplats.

Bolaget har tidigare gjort en crowdfunding-emission under 2017 och planerade då att notera sig under 2019.

Uppdatering: Intellego noteras på First North den 24 juni 2021.

Uppdatering: Noteringserbjudandet blev kraftigt övertecknat och bolaget använder därför även övertilldelningsoptionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner