Börsnotering av

Innowearable AB

Innowearable AB har en tillgång för att mäta mjölksyrenivån momentant utan blodprov som ska säljas. Bolaget är numera ett skal som ska fyllas med it-distributionsföretaget Tekmovil.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Raytelligence AB 92 %

10 maj 2021; Swedish Adrenaline AB 82,19 %, Eleiko Group AB 9,43 %, Parker Health AB 2,00 % Michael Bergqvist 1,02 %.

Värdering

Uppdatering: 29,7 Mkr pre-money och 22,7 Mkr post money om företrädesemissionen fulltecknas i augusti-september 2021, samt 24,7 Mkr om även övertilldelningen fulltecknas.

Uppdatering: 21,3 Mkr post money

20 Mkr pre-money vid emissionen på 5 Mkr som ska inledas i september 2019.

Mer information

Innowearable ska göra en emission på 5 Mkr i september 2019 och planerar för en exit inom högst två år, antingen genom en notering eller genom en försäljning. Den som är intresserad kan kontakta
Peter Martinson, [email protected].

Uppdatering: I emissionsmarknadsföringen i början av september 2019 framgår att bolaget planerar att notera sig inom 1,5 år, eventuellt på NGM Nordic-MTF med parallellnotering på Börse Stuttgart.

Uppdatering: I slutet av december 2019 preciserade bolaget tidsplanen för noteringen till slutet av 2020.

Uppdatering: I början av december 2020 har inga aktiviteter setts som tyder på att en notering är nära förestående.

Uppdatering: I augusti 2021 meddelade Innowearable att de planerar att notera sig i början av 2022.

Uppdatering: I början av september 2021 meddelade Dividend Sweden att de gör en ägarspridning för ca 2,5 Mkr i Innowearable samt att de även investerar 1,3 Mkr i den pågående nyemissionen.

Uppdatering: Den 25 januari 2022 ska Dividend Sweden ta beslut om att dela ut sina Innowearable-aktier och avstämningsdag föreslås vara 2 februari 2022.

Uppdatering: I början av maj 2022 meddelade Raytelligence AB som är noterat på NGM Nordic SME att de är i dialog med en större aktieägare i Innowearable om att förvärva samtliga aktier i bolaget. Betalning skulle då främst vara i form av Raytelligence-aktier.

Uppdatering: I början av september 2022 presenterades affären. Om affären går igenom blir ägarna av Innowearable ägare till 68,2 % av det nya Rayintelligence.

Uppdatering: I mitten av juni 2024 meddelade Raytelligence AB som äger 92 % av Innowearable AB att bolagsskalet ska användas för att notera en ny verksamhet, Tekmovil LLC. Tekmovil LLC ska placeras i ett nytt bolag som sedan köps av Innowearable AB med aktier som betalning, som får strukturen av ett omvänt förvärv. Transaktionen är planerad att vara klar i juli/augusti 2024. Sedan ska Raytelligence AB dela ut sina aktier till aktieägarna och bolaget ska noteras på en marknadsplats i Sverige. Planen är att Innowearable AB ska byta namn till Tekmovil AB.

Raytelligence skriver att Innowearable under våren 2023 fick finansiella problem vilket hindrade bolagets fortsatta verksamhet. Planen i maj 2024 var att sälja tillgångarna till moderbolaget Raytelligence, men att man då fick ett indikativt bud från Wearable Health Solutions, Inc på tillgångarna.

Uppdatering: En vecka efter att Raytelligence AB meddelade att Innowearable AB skulle användas för att notera Tekmovil LLC så meddelade man att man tagit ett lån för att bland annat utforska nya projekt i Innowearable AB. Oklart vad Raytelligence nya satsningar i Innowearable AB innebär för det framtida omvända förvärvet av Tekmovil LLC.

Uppdatering: Några dagar efter att lånet tagits så är fokus åter helt på Tekmovil. Man lämnar även en omsättningsprognos. För 2024 förväntas bolaget omsätta 200 Mkr och under 2025 2,4 Mdkr. Bolagets verksamhet är att köpa in stora volymer mobiltelefoner av varumärket Samsung samt white label-mobiler och sälja dessa till de stora mobiloperatörerna i Mexico, Colombia, Peru, Chile och Ecuador. Samt så ska man även sälja mobiler direkt till slutanvändare i Latinamerika.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner