Börsnotering av

Inify Laboratories AB

Inify Laboratories tillhandahåller cancerdiagnostik i moderna patologiskt laboratorium.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

ContextVision AB har inför noteringen till sina aktieägare delat ut Inify Laboratories AB.

Värdering

4 NOK per aktie i erbjudandet inför noteringen.

Mer information

ContextVision AB har i början av 2022 knoppat av Inify Laboratories AB och den 20 juni 2022 ska avknoppningen noteras på Euronext Growth Oslo. Inför detta gör Inify en emission på upp till 150 MNOK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner