Börsnotering av

IGE Diamond AB

IGE Diamond är ett prospekteringsföretag med tillgångar i Afrika, med stort fokus på diamanter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Det i Norge noterade företaget IGE Resources AB 100 %, som planerar att dela ut IGE Diamond AB till aktieägarna.

Mer information

IGE Resources AB är noterat i Norge och har under 2013 blivit utsatt för en bolagsplundring enligt media, polisanmälningar och utredningar. Företaget kämpar för sin överlevnad. I september 2013 meddelar företaget att de planerar att placera alla sin afrikanska tillgångar i IGE Diamond AB och dela ut det till aktieägarna.

Någon tidsplan eller lista för eventuell notering har inte kommunicerats, men 2014 på en mindre marknadsplats vore rimligt.

Uppdatering: Avstämningsdagen för IGE Resources ABs aktieägare att erhålla aktier i IGE Diamond är den 21 november 2013. När separeringen av bolagen är genomförd ska IGE Diamond listas på en marknadsplats så fort det är praktiskt möjligt skriver företaget den 11 november.

Uppdatering: IGE Diamond AB har sålts som ett tomt bolag. Tillgångarna finns i African Diamond AB och är det bolag som IGE/NMG-aktieägarna fått aktier i.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner