Börsnotering av

HVR Water Purification AB

HVR:s affärsidé är att utveckla och marknadsföra hushållsprodukter för rening av dricksvatten som är lättskötta och pålitliga och gör absolut rent vatten – oberoende av råvattnets kvalitet.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Satel 19,61 %, Scarab 11,23 %, Övriga 69,16 %

Värdering

457,5 Mkr enligt nyemissionsvillkor under 2007.

Uppdatering: 466 Mkr pre-money och 472,3 Mkr post money om emissionen under maj 2011 fulltecknas.

Mer information

Företaget har mellan 1989 och 2007 gjort nyemissioner på sammanlagt 88,5 Mkr.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 6,3 Mkr under maj 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner