Börsnotering av

HQ AB

HQ AB bestod tidigare av HQ Bank och HQ Fonder. Men idag har inte HQ AB någon verksamhet längre.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Noterat på Stockholmsbörsen.

Värdering

Noterat på Stockholmsbörsen. HQ AB:s eget kapital pro forma beräknas uppgå till cirka 60 MSEK.

Mer information

HQ AB byter lista, från Stockholmsbörsen till Aktietorget, då man anser att förutsättningarna för att vara noterad på Stockholmsbörsen inte längre uppfylls.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner