Börsnotering av

Hemcheck Holding AB

Hemcheck producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Hemcheck Sweden AB 100 %, som ska dela ut aktierna till sina aktieägare.

Mer information

Hemcheck Sweden AB är noterat på First North, men meddelade i början av februari 2023 att de ska flytta verksamheten till ett dotterbolag och dela ut detta till aktieägarna. Sedan är tanken att det utdelade bolaget ska göra en strukturaffär, men om det inte sker så ska det utdelade bolaget i stället noteras.

Uppdatering: I början av juli 2023 meddelade Hemcheck att de stoppar avknoppningen av Hemcheck-verksamheten, detta då Nasdaq inte anser att Bio Vitos-verksamheten inte uppnår verksamhetskravet. Hemcheck-verksamheten blir alltså kvar i nuvarande Hemcheck-bolaget.

Uppdatering: I slutet av augusti 2023 verkar Nasdaq ha bytt åsikt. Först fick Hemcheck Sweden AB ett villkorat godkännande för fortsatt notering och sedan meddelade företaget att man går vidare med avknoppningen av Hemcheck-verksamheten. Avstämningsdag är 6 september 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner