Börsnotering av

Hanza AB

Hanza är en kontraktstillverkare som kombinerar tillverkning med rådgivning. Hanza AB hette tidigare Hanza Holding AB

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Bland annat Erik Stenfors, Sten Dybeck och ett trettiotal privata och institutionella investerare.

Uppdatering: Ägare den 30 april 2014; EFG Bank SA 10,2 %, IGM Manufactrust Ltd 8,9 %, SEB, Luxembourg 8,2 %, Hansas Electronica SIA 7,4 %, Eugen Steiner m bolag 7,4 %, Tvärbyssan AB 6,7 %, SEB, Luxembourg 6,7 %, Coeli Private Equity 2006 AB 5,2 %, Sten Dybeck 4,4 %, Ellie & Jakob Kellermann 4,2 %, Övriga 28,2 %.

Värdering

188 Mkr pre-money och 210 Mkr post-money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: 210 Mkr post money.

Mer information

Under andra halvan av april 2014 blev det känt att Hanza planerar för en börsnotering under 2014, även om ett formellt styrelsebeslut ännu inte tagits.

Uppdatering: Beslut har tagits om att göra Hanza till ett publik aktiebolag och styrelsen har bemyndigats att gör en eller flera nyemissionen för att anskaffa kapital och sprida ägandet inför en eventuell notering.

Uppdatering: Den 19 juni 2014 är det planerat att Hanza börjar handlas på First North. Företaget gör inför det en nyemission på upp till 22 Mkr.

Uppdatering: Intresset var stort för emissionen och företaget fick in hela den sökta summan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner