Börsnotering av

Haldex Commercial Vehicle Systems

Utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter och -komponenter till tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Produktutbudet omfattar alla huvudkomponenter och delsystem som ingår i ett komplett luftbromssystem. Verksamheten bedrivs i affärsenheterna Actuators, Air Controls, Foundation Brake och Remanufactured Products.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Haldex AB 100 %, som innan en notering delar ut verksamheten till ägarna.

Mer information

Haldex AB planerar att dela upp sin verksamhet i tre fristående bolag och notera bolagen separat. Haldex AB planerar att ta beslutet vid årsstämman under 2011.

Uppdatering: Beslut om börsnotering tas på bolagsstämman den 8 juni 2011. I samband med rapporten meddelar företaget att noteringsförberedelserna går enligt plan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner