Börsnotering av

Grythyttan Whisky AB

Producera och sälja maltwhisky från Grythyttan, Nordens Måltidscentrum. Inledningsvis räknar Bolaget med att besöksverksamhet och försäljning av fat, kryddat brännvin och akvavit skall generera kassaflöden. Grythyttan Whisky AB hette tidigare Nora Destilleri AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Benny Borgh äger drygt 90 %. Omkring 250 aktieägare totalt. Till hösten 2008 planeras en nyemission.

Omkring 650 aktieägare.

Uppdatering: Över 800 aktieägare.

Uppdatering: Omkring 1200 aktieägare.

Värdering

10 Mkr enligt en tidigare nyemission, till kursen 2,50 kr per aktie.

Pre-money 60,3 Mkr och 64,3 Mkr post money om emissionen under mars/april 2011 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 60,3 Mkr och 63,3 Mkr post money om emissionen under slutet av 2011 fulltecknas.

Uppdatering: Företaget gör under mars-maj 2012 två emissioner, den ena till 5 kr per aktie och den andra till 12 kr per aktie.

Uppdatering: Pre-money 80,1 Mkr och 84,6 Mkr post money om nyemissionen under september/oktober 2012 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 32,36 Mkr. och 36,36 Mkr post money om nyemissionen (till 50 kr per aktie) under februari-april 2013 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 28,5 Mkr och 39,5 Mkr post money om nyemissionen under november 2013 - januari 2014 fulltecknas (50 kr per aktie)

Mer information

Nora Destilleri AB har ansökt om att få byta namn till Grythyttan Whisky & Brännvin. Unders hösten 2008 planerar företaget att göra en nyemission.

Uppdatering: Nora Destilleri AB har nu bytt namn till Grythyttan Whisky AB.

Styrelsen för Grythyttan Whisky har under december 2009 utvärderat en notering på Aktietorget eller liknande lista. Något beslut har dock ännu inte tagits.

Uppdatering: Grythyttan Whisky gör en nyemission på 4 Mkr under mars/april 2011. En notering av företaget nämns inte.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 3 Mkr under slutet av 2011.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission och en spridningsemission under mars - maj 2012. Företrädesemission till 5 kr per aktie och spridningsemission till 12 kr per aktie.

Uppdatering: I memorandumet för nyemissionen under september/oktober 2012 har den tidigare planen justerats till att lämna in en ansökan om handel på First North när destilleriet är driftsatt, vilket beräknas vara genomfört mellan hösten 2013 till våren 2014. Grythyttan Whisky skriver även att de även planerar att sekundärnotera aktien på Nasdaq OMX i London, vilket är lite märkligt då Nasdaq OMX inte har någon aktiebörs i London.

Uppdatering: I memorandumet vid nyemissionen under februari-april 2013 skriver företaget att en listning på Alternativa planeras, och senare på First North om det finns behov.

Uppdatering: Verksamheten i Sverige är utraderad. Under november 2013-januari 2014 gör Grythyttan Whisky en nyemission för att starta ett nytt företag och ny whisky-verksamhet i Skottland. Företaget utlovar att om emissionen lyckas så ska företaget listas på Aktietorget. Den kommande skottska verksamheten i Longship Distillery Ltd siktar man på att längre fram noteras på AIM-listan i London. Historien pekar dock på att de finns väldigt lite substans i vad företaget säger.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner