Börsnotering av

Grönklittsgruppen AB

Företaget är ett av Dalarnas största turistföretag och driver verksamhet året runt. Deras viktigaste verksamheter är temaparker, campingar och skidåkning. Grönklittsgruppen AB hette tidigare Orsa Grönklitt AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

I slutet av 2005 minskade Orsa kommuns ägande från 100 % till 40 % då en nyemission gjordes och privata ägare kom in. I slutet av 2006 meddelade företaget att man planerar att gå samman med Autoguide in Sweden AB. Hur ägandet kommer att fördela sig efter har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Orsa kommun sålde i början av april 2011 10 % av aktierna i företaget till Rosebo Invest. Orsa kommun äger efter affären 7 % av aktierna.

Värdering

130,7 Mkr efter nyemissionen under hösten 2008. Pre-money 160,9 Mkr vid nyemissionen under april 2010 på 50 Mkr, dvs 210,9 Mkr post money om emissionen fulltecknas. Företaget planerar även att göra ytterligare en emission på 25 Mkr vid köp av två verksamheter.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission under maj/juni 2012 som ger en post money-värdering på omkring 306 Mkr.

Mer information

Gröntklittsgruppen handlades på Alternativa Aktiemarknaden mellan den 13 april 2011 till början av december 2011. Företaget avlistade aktien från Alternativa Aktiemarknaden i början av december 2011, för att lista aktien på Aktietorget under september 2012. Företaget planerar även för en notering på Stockholmsbörsen under 2014.

Uppdatering: September 2012 har passerat och Grönklittsgruppens aktie har inte blivit noterad. Den 20 oktober 2012 har företaget sin årliga "Relationsdag" och där "...kommer företagsledning, styrelsens ordförande och en representant för de större ägarna i Grönklittsgruppen AB (publ) att informera hur stora ägare och styrelse kommer att arbeta med Grönklittsgruppens aktielikviditet och aktiehandel under de närmaste åren.".

Uppdatering: Grönklittsgruppen meddelade i slutet av oktober 2012 att noteringsplanerna är inställda. Orsaken är att det ekonomiska klimatet är en utmaning för turistbranschen och Grönklittsgruppen, samtidigt som de stora ägarna har kraft att vara långsiktiga. De stora aktieägarna anser inte att en daglig aktiehandel gynnar bolaget. Styrelsen har samtidigt stakat ut en ambitiös plan fram till 2017. För att ta hand om de mindre aktieägarna så kommer någon form av intern aktiehandel att ordnas inom några månader. En ganska rimlig och hälsosam inställning får sägas.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner