Börsnotering av

Grönklittsgruppen AB

Företaget är ett av Dalarnas största turistföretag och driver verksamhet året runt. Deras viktigaste verksamheter är temaparker, campingar och skidåkning. Grönklittsgruppen AB hette tidigare Orsa Grönklitt AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Juni 2018; Uppdatering: Inlandsinnovation har drygt 20 %. Totalt 440 ägare.

Uppdatering: Orsa kommun sålde i början av april 2011 10 % av aktierna i företaget till Rosebo Invest. Orsa kommun äger efter affären 7 % av aktierna.

I slutet av 2005 minskade Orsa kommuns ägande från 100 % till 40 % då en nyemission gjordes och privata ägare kom in. I slutet av 2006 meddelade företaget att man planerar att gå samman med Autoguide in Sweden AB. Hur ägandet kommer att fördela sig efter har inte kommunicerats ännu.

Värdering

130,7 Mkr efter nyemissionen under hösten 2008. Pre-money 160,9 Mkr vid nyemissionen under april 2010 på 50 Mkr, dvs 210,9 Mkr post money om emissionen fulltecknas. Företaget planerar även att göra ytterligare en emission på 25 Mkr vid köp av två verksamheter.

Mer information

Uppdatering: Planen att noteras hösten 2007 har inte satts i verket, ingen uppdaterad tidsplan har kommunicerats.

Uppdatering: Företaget köper under våren 2008 Rättviks folkpark och meddelar att man då siktar på en notering under hösten 2008.

Uppdatering: Företaget har under hösten 2008 gjort en nyemission på 60 Mkr och fått delägare som Sjätte AP-fonden, Spiltans fonder och Rättviks kommun. Notering sker förmodligen när börsklimatet har blivit bättre.

Uppdatering: Orsa Grönklitt planerar att lista sin aktie på Alteranativa Aktiemarknaden under november 2010. Företaget gör under april 2010 en emission på 50 Mkr och planerar att göra ytterligare en på 25 Mkr för att köpa ett par verksamheter.

Uppdatering: Orsa Grönklitts aktie ska handlas på Alternativa Aktiemarknaden från och med november 2010. Företaget planerar för en riktig börsnotering under 2014.

Uppdatering: Grönklittgruppen handlas på Alternativa Aktiemarknaden sedan 13 april 2011.

Uppdatering: Grönklittsgruppen avlistar aktien från Alternativa under början av december 2011. Och planerar att lista den på Aktietorget under september 2012.

Uppdatering: Grönklittsgruppen meddelade i slutet av oktober 2012 att noteringsplanerna är inställda (en listning på Aktietorget var planerad till september 2012). Orsaken är att det ekonomiska klimatet är en utmaning för turistbranschen och Grönklittsgruppen, samtidigt som de stora ägarna har kraft att vara långsiktiga. De stora aktieägarna anser inte att en daglig aktiehandel gynnar bolaget. Styrelsen har samtidigt stakat ut en ambitiös plan fram till 2017. För att ta hand om de mindre aktieägarna så kommer någon form av intern aktiehandel att ordnas inom några månader. En ganska rimlig och hälsosam inställning får sägas.

Den planerade listningen på Aktietorget under september 2012 är inställd. Vi väljer att behålla statusen "Kommande" för en notering på Stockholmsbörsen, men utan något år, då de tidigare planerna mycket väl kan bli aktuella när ekonomin och noteringsklimatet har vänt.

Uppdatering: I mitten av juni 2018 säger tillförordnade vdn Anders Blomquist till Di att en börsnotering av "nära förestående" samt att detaljer om tidsplan och handelsplats lär komma till hösten 2018.

Uppdatering: I mitten av november 2018 meddelda Grönklittsgruppen att Johan Strand är utnämnd till vd och att han tillträder i mitten av januari 2019.

Någonting om en notering har inte sagts under hösten.

Uppdatering: Efter utgången av verksamhetsåret 2018 har handeln på Pepins (Alternativa listan) stoppats för att förbereda en notering på First North Premier.

Uppdatering: I slutet av juni 2019 slutade Johan Strand som vd, vilket rimligtvis även satte noteringsplanen på paus.

"Styrelsen och verkställande direktören har olika syn på den framtida strategin och hur bolaget skall utvecklas och organiseras. Det har gjort att John Strand har valt att säga upp sig och lämnar bolaget med omedelbar verkan.

Till tf VD i Grönklittsgruppen AB har styrelsen utsett Mari Tara, för närvarande bolagets försäljnings- och marknadschef."

Uppdatering: "Grönklittsgruppen AB (publ) meddelade i ett pressmeddelande 2019-11-14 att bolaget tillsvidare avbrutit mäkleri av Bolagets aktier via Pepins Group på grund av en pågående finansieringsprocess. Processen pågår fortfarande och det är därför fortsatt inte möjligt att handla med Bolagets aktier via Pepins Group eller någon annan liknande aktör. Bedömningen är att finansieringsprocessen kan vara avslutad i början av hösten 2020."

Uppdatering: United Camping-koncernen har köpt steg för steg köpt aktier i Grönklittsgruppen och i mitten av maj 2021 köpte man 39,7 % och nådde man drygt 72 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner