Börsnotering av

Grönklittsgruppen AB

Företaget är ett av Dalarnas största turistföretag och driver verksamhet året runt. Deras viktigaste verksamheter är temaparker, campingar och skidåkning. Grönklittsgruppen AB hette tidigare Orsa Grönklitt AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

I slutet av 2005 minskade Orsa kommuns ägande från 100 % till 40 % då en nyemission gjordes och privata ägare kom in. I slutet av 2006 meddelade företaget att man planerar att gå samman med Autoguide in Sweden AB. Hur ägandet kommer att fördela sig efter har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Företaget har gjort en nyemission under hösten 2008 och ett antal investerare har tillkommit. Orsa Kommun äger 19,6 % och Sjätte AP-fonden 15,3 %. Även Spiltans aktiefonder och Rättviks kommun har investerat.

Uppdatering: Orsa kommun sålde i början av april 2011 10 % av aktierna i företaget till Rosebo Invest. Orsa kommun äger efter affären 7 % av aktierna.

Värdering

130,7 Mkr efter nyemissionen under hösten 2008. Pre-money 160,9 Mkr vid nyemissionen under april 2010 på 50 Mkr, dvs 210,9 Mkr post money om emissionen fulltecknas. Företaget planerar även att göra ytterligare en emission på 25 Mkr vid köp av två verksamheter.

Mer information

Uppdatering: Planen att noteras hösten 2007 har inte satts i verket, ingen uppdaterad tidsplan har kommunicerats.

Uppdatering: Företaget köper under våren 2008 Rättviks folkpark och meddelar att man då siktar på en notering under hösten 2008.

Uppdatering: Företaget har under hösten 2008 gjort en nyemission på 60 Mkr och fått delägare som Sjätte AP-fonden, Spiltans fonder och Rättviks kommun. Notering sker förmodligen när börsklimatet har blivit bättre.

Uppdatering: Orsa Grönklitt planerar att lista sin aktie på Alteranativa Aktiemarknaden under november 2010. Företaget gör under april 2010 en emission på 50 Mkr och planerar att göra ytterligare en på 25 Mkr för att köpa ett par verksamheter.

Uppdatering: Företagets aktier listas på Alternativa Aktiemarknaden den 13 april 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner