Börsnotering av

Green Growth AB

Bolagets affärsidé består i att investera i bolag och projekt som är verksamma inom de så kallade areella näringarna. De areella näringarna består bl.a. av jord och skog. Green Growths mål är att skapa ett differentierat innehav fördelat på ca fyra bolag inom en period av ca två år.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Henrik Cedergren 33.333 aktier och 50.000 köpoptioner (lösen 3 kr), Johan Skålén 115.000 aktier och 50.000 köpoptioner (lösen 3 kr). Totalt 48 aktieägare.

Värdering

Pre-money 5,76 Mkr och post money 13,76 Mkr enligt emissionsvillkoren april/maj 2009.

4,2 Mkr efter nyemissionen under sommaren 2008 till priset 3 kr.

2 Mkr innan nyemissionen i maj 2008, som har för avsikt att tillföra bolag 1,5 - 5,2 Mkr, till priset 3 kr per aktie.

Mer information

Senast under 2011 ska företaget vara noterat på lämplig lista. Företaget gör en nyemission under maj 2008.

Uppdatering: Bolaget justerar tidsplanen för notering från 2011 till senast 2012.

Uppdatering: Beslut om att likvidera bolaget togs den 23 juni 2010. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner