Börsnotering av

Grängesberg Exploration AB

Grängesberg Exploration med det helägda dotterbolaget Dannemora Koncern AB utvecklar återvinnings- och mineralprojekt.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Mer information

Grängesberg Exploration AB (559208-5244) noterar sig på NGM Nordic SME via ett omvänt förvärv av Metallvärden i Sverige AB (556710-2784).

Metallvärdens nuvarande verksamhet överförs till bolagets nuvarande huvudägare Björn Grufman.

Samgåendet genomförs genom att Metallvärden förvärvar Grängesberg Exploration. Köpeskillingen utgår i form av 1 500 000 000 nyemitterade aktier i Metallvärden till en teckningskurs om 0,04 kronor per aktie. Samgående och kvittningarna resulterar i en utspädning om ca 80 % av Metallvärdens aktieägare.

En företrädesemission på 40 Mkr ska göras för att finansiera Grängesberg Explorations verksamhet.

Som finansiella rådgivare i transaktionerna och ansvarig för emissionerna genomförande har parterna anlitat G&W Fondkommission AB. Som legal rådgivare i transaktionerna har Grängesberg Exploration anlitat Synch Advokat AB.

Uppdatering: Den 3 december 2020 meddelades att affären slutfördes den 2 december, bolaget får således anses vara noterat.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner