Börsnotering av

Gothenburg Medical Center AB

Privatsjukhus för behandling av ortopediska sjukdomar och skador.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Efter nyemissionen, Mats Hylin 17,64 %, Fredrik Malmberg 10,84 %, Cofipier S.A. 15,63 %, Martin Eriksson 10,58 %, Sten Björnum 10,71 %, Jonas Ström 9,77 %, Lars Peterson 2,96 %.

Värdering

Efter pengar enligt nyemissionsvillkor 41,6 Mkr

Mer information

Företaget gör en nyemission innan notering på 9,1 Mkr.

Uppdatering: Noteringen som skulle ske den 17 juli 2006 och nyemissionen skjuts upp. Anledningen sägs vara att företaget har kontaktats av investerare som vill köpa hela företaget. Notering och nyemission kan tidigast aktualiseras i augusti 2006 igen.

Uppdatering: Företaget verkar ha ställt in sina noteringsplaner helt.

Uppdatering: Gothenburg Medical Center, som bytte namn till Orthocenter, köptes upp av Global Health Partner som är noterat på Stockholmsbörsen. Något oklart när köpet exakt gjordes. Företaget verkar ha ingått i Global Health Partner sedan 1 januari 2007, men där de sista aktierna köptes under 2009. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner