Börsnotering av

Godsinlösen Nordic AB

GIAB levererar en helhetslösning för hanteringen av returer och reklamationer åt e-handlare, producenter och distributörer på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, samt erbjuder en komplett cirkulär skaderegleringsprocess åt försäkringsbranschen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringserbjudandet; il Porto Group AB 24,1 %, P Zalewski AB 18,0 %, Rotorbulk AB 12,5 %, The Store International AB 10,0 %, Torehall Strategic Management AB 7,7 %, Sigvard AB 7,0 %, Henrik Fors-Ellnér AB 5,0 %, Övriga 8,7 %.

Värdering

Uppdatering: 293 Mkr post money

200 Mkr pre-money och 293 Mkr post money om noteringsemissionen fulltecknas. 18,60 kr per aktie.

Mer information

GIAB noteras på First North den 7 juli 2021.

Uppdatering: Noteringserbjudandet blev övertecknat och bolaget fick drygt 1000 nya aktieägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner