Börsnotering av

Glycorex Transplantation AB

Glycorex är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området organtransplantation. Företaget har utvecklat och marknadsför en bioteknikbaserad medicinteknisk produkt, Glycosorb-ABO, som möjliggör transplantationer över blodgrupps-gränsen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Noterat på NGM Equity

Värdering

Noterat på NGM Equity

Mer information

Glycorex är noterat på NGM Equtiy som fått tillståndet indraget av Finansinspektionen. Glycorex byter därför lista till First North, för att i steg två byta till OMX Stockholm.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner