Börsnotering av

G-Loot Global Esports AB

G-Loot är en koncern där bland annat G:loot ingår, en plattform för esport om pengar, för både mobil- och pc-spel. G-Loot Global Esports AB hette tidigare Gumbler AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: 31 december 2020; Swedbank Robur 8,8 %, Norron Fonder 6,9 %, KKCG 5,1 %, Patrik Nybladh 4,9 %, CNI 4,8 %, Celox 4,1 %, Inbox Capital 2,7 %, Coeli 2,5 %.

Uppdatering: Efter emissionen i mars 2019 är de största ägarna Patrik Nybladh, Swedbank Robur och Norron, Inbox Capital och Transferator Ventures.

Uppdatering: 29 juni 2018; Patrik Nybladh 14,2 %, Transferator Ventures AB 4,9 %, Peter Eriksén 4,4 %, Danske Bank International, Luxemburg 4,3 %, Saade Tunes AB 4,3 %, Swedbank Robur, Microcap 4,2 %, Swedbank Robur, Ny Teknik 4,2 %, Fredrik Nybladh 3,7 %, Inbox Capital AB 3,4 %, CNI Nordic 4 AB 2,7 %, Övriga 49,6 %.

Swedbank Robur och Norron investerade i början av januari 2018.

Transferator AB, via Transferator Ventures AB, ägde innan nyemissionen vid årsskiftet 2017/2018 6,07 %.

Värdering

Uppdatering: 440 Mkr enligt handeln i onoterad miljö i juni 2021.

Uppdatering: 1 274,5 Mkr pre-money och 1774,5 Mkr post money vid emissionen i oktober 2020.

Uppdatering: 820 Mkr pre-money och 1 050 post money vid emissionen i mars 2019. Detta bygger på antagandet att antalet aktier inte ökat mellan förra och denna emission (vilket stämmer överens med uppgifter i media). 400 kr per aktie.

400 Mkr pre-money och 500 Mkr post money vid emission under första kvartalet 2018. 244 kr per aktie.

Mer information

I början av januari 2018 skriver DI att G:loot har tagit in 100 Mkr för att marknadsföra sin plattform. Bland investerarna finns Swedbank Robur och Norron. Ett par av Swedbank Roburs fonder har mandat att investera i onoterade företag om företaget har en plan att notera sig inom 1 år.

Uppdatering: Uppdatering: I början av augusti 2018 skriver Di Digital att representanter för Tencent och Softbank kommer att närvara på bolagets stora event i Stockholm för att följa turneringen och samtala med bolaget.

Uppdatering: I mitten av december 2018 skriver Di Digital att Gumbler har kvar nästan alla 100 Mkr man tog in i början av året för att marknadsföra, eftersom esportsturneringarna som är marknadsföringen har gått bättre än förväntat och bolaget har kunnat sälja sändningsrättigheterna.

”'Break eaven' är inte riktigt nått ännu, men det gör vi redan på nästa tävling. Då kommer vi tjäna pengar på att marknadsföra oss, det hade vi aldrig räknat med”, säger Patrik Nybladh till Di Digital

Han säger vidare att bolaget blivit uppvaktat av flera stora aktörer om både samarbeten, investeringar och uppköp. Bolaget har därför anlitat Carnegie för att sköta kontakterna.

Uppdatering: I början av mars 2019 meddelade bolaget att de tagit in 230 Mkr (25 MUSD).

Uppdatering: Den sista oktober 2019 skrev VD en uppdatering till ägarna i mycket positiva ordalag. Många av de största investmentbankerna har visat intresse för att vara bolagets rådgivare vilket nu har lett fram till att man skrivit avtal med Goldman Sachs. Carnegie som hjälpte bolaget med att ta in 25 miljoner USD tidigare i år fortsätter att vara bolagets rådigare för den Nordiska marknaden. Detta följdes av att vd åkte till San Francisco och träffade investerare under en hel vecka, och något senare i London för att uppföljande möten med investerare. Oktober var bolagets bästa hittills sett till omsättning. I mitten av december inleds bolagets samarbete med EA.

Uppdatering: Di Digital följde i mitten av november 2019 upp ovanstående nyhet. Enligt uppgift till Di Digital är målet att ta in minst 110 MUSD innan sommaren 2020.

"En orsak till det stora intresset uppges vara att G-Loot närmat sig en viktig milstolpe snabbare än man tidigare trott. Det handlar om att knyta samman 26 världsledande e-sportstitlar (så kallade IP:n) på en plattform som kombinerar både pc och mobil. Tekniken, som skulle ta flera år att utvecklas, sägs bli klar redan kring årsskiftet."

Patrik Nybladh, vd och grundare, sade till Di att G-Loot idag har över hundratusen användare och drygt 100 medarbetare. Bolaget omsatt 35 Mkr under 2018 med en förlust på 59 Mkr. Tillväxten förväntas bli 150% under 2019 och i liknande nivå under 2020.

Uppdatering: Den 5 oktober 2020 ökade omsättningen i Transferators aktie och aktiekursen gick upp. Transferator meddelade att uppmärksammat att Bolagsverket registrerat en riktad nyemission i portföljbolaget G-Loot Global Esports AB. Enligt registreringen har antalet aktier ökat med 1 030 928 st. Någon teckningskurs anges ej. Antalet utestående aktier i företaget efter nyemissionen uppgår till 3 658 742 st.

Uppdatering: Enligt uppgift tog G-Loot in 500 Mkr till 485 kr per aktie. Swedbank Robur ska ha tagit den största delen, vidare ska bland andra Inbox och CNI varit med.

Carnegie Investment Bank AB and Goldman Sachs International agerade Joint Global Coordinators och Bookrunners.

Enligt obekräftad uppgift till Nyemissioner.se så är en börsnotering under 2021 nu en möjlighet.

Uppdatering: Vd sade i början av oktober 2020 att det finns ett beslut på att notera bolaget inom 12 månader.

Uppdatering: I början av november 2020 meddelade Transferator att de ska dela ut 85 743 av sina G-Loot-aktier. Enligt senaste rapporten äger bolaget 99 743 G-Loot-aktier.

Uppdatering: I mitten av februari 2021 meddelade företaget att vd Patrik Nybladh och styrelseordförande Johan Persson byter plats. "Som tillförordnad styrelseordförande och operativ CIO kommer Patrik Nybladh att fortsätta att driva entreprenörsvisionen, aktieägarkontakterna och säkra kontinuiteten och utvecklingen av G-Loot."

Uppdatering: I slutet av maj 2021 skrev Breakit att grundaren nu även lämnat ordförandeposten. Det framgår att bolaget under 2021 gick med 250 Mkr i förlust och nu skrotar flera satsningar och drar ner på personal.

Uppdatering: I mitten av juni 2021 pratade Di Digital med den nya vd:n Johan Persson som då sade att man inte ska förvänta sig en notering under året. Nu har bolaget dragit ner på tillväxtambitionerna och ska få ordning på sin affär, när det är på plats och bolaget åter kan se tillväxt framför sig är det lämpliga att notera bolaget, så kan man sammanfatta vad vd sade. Man överväger även att ta in kapital, men det kommer att svida då aktien i onoterad miljö handlas till en bolagsvärdering på 440 Mkr.

Uppdatering: I mitten av december 2023 skrev Di Digital att G-Loot Global Esports AB sätter sitt dotterbolag Stryda AB, där plattformen och all verksamhet finns, i konkurs. Bolaget har i princip helt saknat intäkter och vd säger att de försökt hitta alla möjliga vägar framåt men att styrelsen nu kommit till slutsatsen att det inte finns något sätt att skapa aktieägarvärde genom att investera mer kapital.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner