Börsnotering av

GlobalFun AB

Förlag och utvecklare av mobilspel.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen; TA Capital Ltd 33,85 %, Quercus Ltd 19,40 %, Endeavour Ltd 18,72 %, Marzia Vasta 10,96 %, Övriga 17,07 %.

Värdering

20 Mkr innan nyemissionen och 28 Mkr om emissioen fulltecknas.

Mer information

Företaget planerar att göra en nyemission inför noteringen, mer information under januari 2008.

Uppdatering: Emissionen drogs tillbaka då man inte nådde tillräckligt hög tecking. En ny emissionen med lägre pris görs istället, som till stor del även garanteras av styrelsemedlemmar och ägare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner