Börsnotering av

Genetic Analysis AS

Genetic Analysis affärsmodell är att utveckla, dokumentera, tillverka och marknadsföra IVD-produkter (In vitro-diagnostik) i enlighet med gällande lagkrav genom en egen värdekedja.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Värdering

Uppdatering: 194,4 MNOK post money.

134,3 MNOK pre-money och 194,4 MNOK post money om noteringsemissionen fulltecknas.

Mer information

Genetic Analysis noteras på Spotlight den 1 oktober 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner