Börsnotering av

Garpco AB

Garpco AB är ett holdingbolag och är moderbolag i Garpcokoncernen. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och långsiktigt äga mindre och medelstora företag. Expansionen sker genom utveckling av och organisk tillväxt i dotterbolagen samt förvärv av företag som passar in i gruppens koncept. En stor del av Garpcos affärsidé är att förse tillverkningsindustrin med komponenter, verktyg och förnödenheter, antingen genom produktion eller genom handelsföretag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Innan ägarspridning i juni 2023; Tibia 38,6 %, Strand 14,7 %, Salén 13 %, Spiltan 11,2 %, Övriga 22,5 %

Tibia Konsult AB 41,9 %, Leif Garpheden med familj 19,3 %, Markus Strand med familj 13,9 %, Investment AB Spiltan 5,2 %.

Värdering

Uppdatering: 237 Mkr, 250 kr per aktie, vid en mindre ägarspridning i juni 2023.

Handlas via Alternativa Aktiemarknaden.

Uppdatering: 105 Mkr i marketcap vid en ägarspridning i september 2013.

Mer information

Garpco planerade en listning av sin aktie på Aktietorget eller First North under våren 2012, något man dock har skjutit på framtiden pga den turbulenta ekonomin.

Uppdatering: Under sommaren 2013 investerade Spiltan i Garpco och under hösten gjordes en ägarspridning av befintliga aktier. Detta var en del i det planerade generationsskifte där grundaren Leif Garpheden med familj minskar sitt innehav av aktier i koncernen samt att familjen Hermansson avyttrar hela sitt innehav. Några noteringsplaner på annan lista nämns i detta sammanhang inte.

Uppdatering: Företaget skriver i juni 2014: "Garpco har en långsiktig men ej tidsbestämd målsättning med att nå en omsättning över 500 MSEK och notering på en större lista."

Uppdatering: I juni 2023 säljer ägare aktier för 1,5-3 Mkr för att sprida ägandet då bolaget planerar för en notering när marknadsläget är det rätta. Under 2022 var bolagets försäljning 567 Mkr.

Uppdatering: I slutet av september 2023 meddelade Garpco att de ska notera sig på NGM Pepmarket under första halvåret 2024. NGM Pepmarket är en lista på NGM där handeln sker en dag i veckan.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner