Börsnotering av

Gamers Paradise

Gaming centers och plattform för centraliserad drift av gaming centers, samt e-sport-laget NIP.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

CISL Gruppen AB, som delar ut delar av sitt innehav till sina aktieägare innan notering.

Mer information

CISL Gruppen AB särnoterar tre av sina verksamheter. Uppdatering: Planen var att notera Gamers Paradise hösten 2006. CISL har i början av december skrivit ett avtal för att sälja sin telekomverksamhet och nästa steg är nu att hitta en lösning för Gamers Paradise. Uppdatering: Planerna på att särnotera Gamers Paradise har inte förverkligats. Efter stor turbulens byter CISL Gruppen namn till Xbet Invest. Uppdatering: Namnändringen blev inte av och inte noteringen heller.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner