Börsnotering av

Game Outlet Europe AB

Grossist inom budgetmarknaden inom TV & Dataspel.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Ej kommunicerat, men största ägare är sannolikt grundarna Lars Wingefors och Erik Stenberg. Den föreslagna affären innebär att Klick Datas aktieägare blir ägare av 14,89 % av det nya företaget.

Mer information

Game Outlet tar sig till Aktietorget via ett omvänt uppköp av Aktietorget-noterade Klick Data AB. Klick Data emitterar 14 miljoner aktier i serie B, motsvarande 85,11% av aktierna efter genomförd emission för förvärv av samtliga aktier i Game Outlet. Den nya huvudägarens avsikt är att avyttra utbildningsrörelsen i Klick Data. Uppdatering: Klick Data och Game Outlet har i samförstånd avbrutit den planerade affären som skulle bli klar under sommaren 2006. Game Outlet kommer istället att hitta en annan väg för ägarspridning och notering på en marknadsplats inom en snar framtid. Uppdatering: Lång tid har gått och företaget har utvecklats väl. Planer på notering har dock inte nämnts igen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner