Börsnotering av

Game Chest Group AB

Game Chest Group har köpt Ubercrate Ltd som driver en digital distributionstjänst för dataspel. Game Chest group AB hette tidigare A IT-Solutions II AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdateriong: B18 Invest AB 56 %.

Uppdatering: B18 Invest AB 71,4 % efter att emissionen på 6,48 Mkr som meddelades i november 2017 är genomförd.

B18 Invest AB (ett dotterbolag till New Equity Venture International AB).

Mer information

A IT-Solutions II AB är ett tomt dotterbolag till B18 Invest AB som är ett dotterbolag till New Equity Venture International AB.

I slutet av september 2017 ingick A IT-Solutions II AB ett letter of intent att köpa Ubercrate Ltd. Köpet planerar man att finansiera genom kapitalanskaffning från externa investerare. Dvs det följer modellen som NEVI brukar använda där en notering är en del i resan.

"Enligt ingånget LOI ska köpeskillingen uppgå till 700 000 USD vilka betalas vid tillträde. Vidare kan en tilläggsköpeskilling uppgå till ytterligare högst 200 000 USD. Köpeskilling kommer erläggas kontant.
I och med ingånget avtal (LOI) påbörjas sedvanlig DD-process och A IT-solutions II AB:s beräknar att tillträde kan ske under oktober månad. A IT-solutions II AB kommer finansiera förvärvet genom en kapitalanskaffning från externa investerare."

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 meddelade NEVI att de i DD-processen noterat en viss differens i de siffror angående intäkter, resultat och betalande kunder gentemot den information Bolaget tidigare erhållit från säljarna. NEVI kommer därför inleda diskussioner om en korrigerad köpesskilling. NEVI ser fortsatt positivt UBERCRATE LTD:s verksamhet och på möjligheten att via dotterbolaget A IT-Solutions II AB genomföra förvärvet och kommer därför fortsätta samtala med bolagets ägare.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 meddelades att priset justerats, då antalet betalande kunder var lägre, samtidigt som intäkt och resultat var något bättre. Priset är nu: 450 000 USD vid tillträde + 250 000 USD vid totalt 2000 betalande kunder. Den tilläggsköpeskilling som kan uppgå till 200 000 USD är oförändrad. Köpeskillingen gäller på skuldfri basis.

Uppdatering: I början av november 2017 meddelade NEVI att A IT-Solutions II AB ska göra en nyemission på 6,48 Mkr för att finansiera köpeskillingen av UBERCRATE LTD. "Kapitalanskaffningen kommer ske från externa investerare från vilka bolaget erhållit skriftliga teckningsförbindelser om finansiering."

Uppdatering: I slutet av november 2017 meddelade NEVI att företaget har bytt namn till Game Chest Group AB och att en notering är planerad till första kvartalet 2018.

Uppdatering: I början av januari 2018 meddleade Game Chest att de anställer Jesper Nord som vd.

Uppdatering: I början av maj 2018 meddelade NEVI att de ska dela ut 15 % av sina aktier i Game Chest Group (vilket motsvarar 10 % av det totala antalet aktier i Game Chest). Syftet är att sprida ägandet inför en kommande notering.

Uppdatering: I mitten av juli 2018 meddelade NEVI att Game Chest har tagit beslut om att inleda en noteringsprocess. Målet är att vara noterade under tredje kvartalet 2018.

Uppdatering: I mitten av september 2018 skriver NEVI att Game Chest Group siktar på att notera sig under hösten 2018.

Uppdatering: I början av januari 2019 skriver NEVI att att Game Chest Group förväntas noteras inom kort.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner