Börsnotering av

Gambro AB

Gambro är ett globalt medicintekniskt företag som är ledande inom utveckling, tillverkning och distribution av produkter och behandlingar för njur- och leverdialys, behandling av myelomnjure samt andra extrakorporeala behandlingar för kroniskt och akut sjuka patienter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Investor 49 % och EQT 51 %.

Värdering

Närmare 4 miljarder dollar (26,5 miljarder SEK) enligt uppgifter i november 2012.

Uppdatering: Uppgifter bekräftade, bolaget sålt för ett enterprise value på 26,5 miljarder kronor.

Mer information

Investor och EQT köpte under 2006 ut Gambro från börsen. Sedan dess har dialysklinikerna sålts till Bridgepoint och under 2011 såldes blodteknikverksamheten i Caridian BCT. Kvar i Gambro finns kärnverksamheten, dialysmaskinerna. Under 2012 eller 2013 kan Gambro vara redo för en börsnotering.

EQT:s VD, Conni Jonsson, säger i slutet av september 2010 att Gambro inom en inte allt för lång framtid åter kan noteras på Stockholmsbörsen. EQT och Investor köpte ut Gambro från Stockholmsbörsen 2006. Sedan dess har bolaget omstrukturerats kraftigt.

Uppdatering: I slutet av november 2012 kommer uppgifter om att amerikanska Baxter för samtal om att köpa Gambro, där prislappen sägs vara närmare 4 miljarder dollar.

Uppdatering: I början av december bekräftar parterna affären. Baxter köper Gambro för 26,5 miljarder kronor i enterprise value. Dvs ingen börsnotering.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner