Börsnotering av

Future Gaming Group International AB

Future Gaming Group är en spelkoncern med en affärsidé som går ut på att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. Future Gaming Group International AB hette tidigare PlayHippo AB. PlayHippo AB hette tidigare United Media Sweden AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

United Media har uppskattningsvis 800 aktieägare. Bolaget tillfördes omkring 700 aktieägare vid en ägarspridning i början av april 2010.

Värdering

Företaget har en värdering på pre-money 19,5 Mkr vid sin nyemission vid slutet av 2008 och om den fulltecknas blir post money-värderingen 30 Mkr.

Uppdatering: Pre-money 30,5 Mkr och 33,7 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: United Media har sedan emissionen köpt bingo-verksamheter som tredubblar bolagets omsättning.

Uppdatering: Pre-money 19,9 Mkr och 22,4 Mkr post money om emissionen under maj/juni 2011 fulltecknas.

Mer information

Företaget gör en nyemission under januari 2008 och planerar en emission i samband med noteringen.

Uppdatering: Företaget har skjutit på sin tidsplan för en notering. Efter en nyemission under slutet av 2008 så planerar företaget en notering på First North under 2009.

Uppdatering: Företaget planerar nu en notering på Aktietorget under 2009.

Uppdatering: United Media skjuter upp noteringen på Aktietorget till 2010.

Uppdatering: United Media tillfördes omkring 700 aktieägare vid en aktiespridning i början av april 2010 och gör en nyemission på 3,2 Mkr under april 2010.

Uppdatering: United Medias notering är med största sannolikt skjuten till 2011.

Uppdatering: United Media meddelar i slutet av februari 2011 att man köper verksamheterna MinBingo och LyckoBingo av Keynote Media Group, med en omsättning som är större än United Medias egna tidigare omsättning.

Uppdatering: United Media gör en nyemission på 2,5 Mkr under maj 2011. Företaget planerar en listning på Aktietorget under hösten/vintern 2011.

Uppdatering: Listningen har preciserats till hösten 2011.

Uppdatering: Företaget meddelade vid årsskiftet 2011/2012 att marknaden just nu inte är bra för att notera ett företag och att de därför avvaktar. Företaget är dock förberett, vilket gör att en notering kan gå fort när företaget så bestämmer sig.

Uppdatering: Företaget meddelar i mitten av juni 2012 att de har godkänts för listning på Aktietorget. Exakt tidpunkt för listning har ännu inte satts.

Uppdatering: Första dag för handel på Aktietorget blir den 23 juli 2012.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner