Börsnotering av

Fractal Gaming Group AB

Fractal är ett ledande varumärke inom premiumsegmentet av PC gaming-produkter. Bolaget säljer bland annat datorchassin, nätaggregat och kylningsprodukter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Litorina IV L.P. är huvudägare.

Värdering

1 194 Mkr pre- och post-money, enligt noteringserbjudandet där enbart befintliga aktier säljs.

Mer information

I slutet av januari 2021 meddelade Fractal att de ska noteras på First North. Bolagets IPO kommer enbart att bestå av befintliga aktier. Carnegie är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. ABG Sundal Collier är Joint Bookrunner.

Uppdatering: Fractal Gaming noteras på First North den 11 februari 2021.

TIN Fonder AB, Ernström Finans AB, Handelsbanken Fonder AB på uppdrag av Microcap Sverige, Enter Småbolagsfond och LMK Venture Partners AB har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 270 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar totalt 22,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och 56,3 procent av antalet aktier i Erbjudandet (49,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner