Börsnotering av

Fortinova Fastigheter AB

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; Ica-Handlarnas Förbund 16,6 %, A2F Fastigheter AB 13,7 %, Efort Invest AB 5,2 %, Kastellporten AB (Bygg-Göta) 4,8 %, Ole Salsten genom bolag 3,5 %.

Värdering

Uppdatering: Priset per aktie blev 44 kr.

1,3–1,5 Mdkr pre-money och 2,1-2,3 Mdkr post money om erbjudandet inför noteringen fulltecknas (exkl eventuell övertilldelning). 40-44 kr per aktie.

Mer information

Fortinova ska notera sig på First North undra andra halvan av november 2020 och inför detta göra en noteringsemission på 800 Mkr.

SEB har anlitats som Global Coordinator och Bookrunner i samband med erbjudandet.

"Inför den avsedda noteringen på First North Premier har Fortinova under våren 2020 tagit in cirka 419 miljoner kronor från ICA-handlarnas Förbund, SEB:s Private Banking-nätverk, befintliga investerare samt vissa ytterligare investerare. Bolagets grundare, Anders Johansson och Anders Valdemarsson, är genom bolaget A2F Fastigheter AB största ägare i Fortinova sett till antal röster och äger 13,7 respektive 50,6 procent av kapitalet och rösterna."

Uppdatering: Fortinova noteras på First North den 19 november 2020.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 44 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner