Börsnotering av

FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattssons affärsidé är att förse marknaden med vattenkranar, tillbehör och tjänster med kundernas behov i centrum baserat på ledande teknik, attraktiv design samt hög kvalitet. FM Mattsson Mora Group AB hette tidigare Ostnor AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; Tibia Konsult AB 14,95 %, LK Finans AB 10,02 %, Mats Mattsson 5,89 %, Anna Mattsson-Svensson 5,19 %, Jan Söderberg Förvaltning AB 4,95 %, Allba Holding AB 3,50 %, Ulla Hermansson 3,11 %, Rosebo Kapital AB 2,99 %, Gunnar Eriksson 2,19 %, Agneta Eriksson 2,00 %, Övriga ägare 45,22 %.

Uppdatering: I november 2012 skriver Ostnor att Priveq har kommit överens om att sälja samtliga sina B-aktier till tre nya ägare, samt att de löser in sina A-aktier.

Uppdatering: Priveq Investment II KB (f.d. Skandia Investment AB) 29,89 %, Mats Mattsson 5,89 %, Anna Mattson­Svensson 5,19 %, Ulla Hermansson 3,89 %, Rosebo Kapital AB 2,99 %, Decent AB 2,62 %, Gunnar Eriksson 2,19 %, Rolf Eriksson 2,10 2,10 %, Agneta Eriksson 1,99 %, Barbro Rosendahl 1,95 %, Övriga 41,30 %. Totalt drygt 160 aktieägare.

Ägare är de före detta aktieägare i Mora Armatur och FM Mattsson samt Priveq Investment.

Värdering

778 Mkr pre-money och 914 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 68 kr per aktie.

Mer information

Ostnor planerade att notera sig under 2010, men tog i mitten av maj 2010 beslut om att pausa planerna pga det försämrade noteringsklimatet.

Uppdatering: Ostnor tog i slutet av oktober 2010 beslut om att arbeta för en börsnotering, dock inte under 2010 då noteringsklimatet inte är tillräckligt bra.

Uppdatering: Ostnor har anpassat sin bolagsordning för en börsnotering. Man har också beslutat om en split 100:1.

Uppdatering: Ostnor har fortsatt att förbereda sig för en börsnotering. Företaget meddelar i april 2012 att rapporterna för Q3 och Q4 2011 och helåret 2011 har anpassats enligt IFRS. Om marknaden tillåter ser det ut att vara upplagt för en notering under hösten 2012.

Uppdatering: Ostnors styrelseordförande Christer Lenner sa i mitten av maj 2012 till Nyhetsbyrån Direkt att företaget siktar på en börsnotering under andra halvåret 2012.

Uppdatering: Ostnor kommunicerar i början av november 2012 att de skjuter upp den planerade börsnoteringen i upp till 3 år, på grund av ogynnsamma marknads- och bolagsspecifika förutsättningar. Vidare sägs att Priveq har kommit överens om att sälja samtliga sina B-aktier till tre nya ägare, samt att de löser in sina A-aktier.

Uppdatering: I mitten av maj 2015 skriver bolaget att styrelsen har gett VD uppdraget att förbereda bolaget för en börsnotering tidigast fjärde kvartalet 2015.

Uppdatering: Ostnor AB byter namn till FM Mattsson Mora Group AB.

Uppdatering: FM Mattsson meddelade i början av november 2015 att de ska börsnotera sig i månadsskiftet november/december 2015. Inför det kommer både en nyemission och försäljning av befintliga aktier att genomföras.

Uppdatering: Den 9 november 2015 meddelade FM Mattsson att de skjuter på börsnoteringen då Nasdaq anser att inte alla förutsättningar är uppfyllda. Väldigt udda.

"Bolaget har idag fått besked att alla förutsättningar för att i dagsläget erhålla ett godkännande från Nasdaq Stockholm inte är uppfyllda vad gäller styrelsens sammansättning och rutiner. Tidigare bedömd tidplan om en notering under 2015 förskjuts därmed.

Detta beslut har ingen påverkan på bolagets verksamhet som fortlöper mycket väl, och styrelsen kommer snarast att vidta de åtgärder som anses nödvändiga med ambitionen att börsnotera bolaget så snart det kan ske."

Uppdatering: FM Mattsson Mora Group meddelade i slutet av november 2015 att VD Claes Seldeby lämnar företaget. Bolaget säger att de nu kommer inleda arbetet att rekrytera en ersättare. Seldeby har 6 månaders uppsägningstid.

Uppdatering: I början av december 2015 skriver företaget "FM Mattsson Mora Groups styrelse har beslutat att utse Peter Wennerstein till tf VD i bolaget fram till dess en ny VD rekryterats. Peter Wennerstein är idag Marknadsdirektör och tillträder befattningen som tf VD och Koncernchef för FM Mattsson Mora Group med omedelbar verkan.".

Uppdatering: FM Mattsson meddelade i mitten av december 2015 att Fredrik Skarp har utsetts till ny VD och koncernchef och att han tillträder tjänsten senast i juni 2016.

Uppdatering: FM Mattsson har inte gett upp sina noteringsplaner. I mitten av maj 2016 i kommunikationen kring årsstämman så lämnar bolaget flera kommentarer/uppgifter om att en notering är högst aktuell.

Uppdatering: FM Mattsson Mora Group noteras den 10 april 2017 på Nasdaq Stockholm.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner