Börsnotering av

FluoGuide ApS

FluoGuide har utvecklat en fluorescerande lösning som lyser upp cancer och dess omkringliggande tillväxt.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemission inför notering och konvertering av lån; Life Science IVS 53,1 %, Wexotec ApS 37,2 %

Värdering

Uppdatering: 35,76 MDKK post money, exlusive optioner.

Uppdatering: 15,96 MDKK pre-money och 35,76 MDKK post money om emissionen inför noteringen fulltecknas, exklusive teckningsoptioner.

Ca 20 MDKK pre-money vid noteringen är planen.

Mer information

Vi hör i mitten av februari 2019 från en person som alltid brukar ha korrekta uppgifter att FluoGuide har tagit in pengar via ett brygglån och planerar att notera sig på Spotlight under 2019. Pre-money är planerad att vara ca 20 MDKK.

Uppdatering: I mitten av mars 2019 bekräftade Sedermera Fondkommission FluoGuides notering. "FluoGuide planerar nu med Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare en publik nyemission och efterföljande notering på Spotlight Stock Market under det andra kvartalet 2019. "

Uppdatering: Notering på Spotlight är planerad till 7 maj 2019.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner