Börsnotering av

Flexiwaggon AB

Flexiwaggon säljer, via sin försäljningsorganisation, järnvägsvagn och licenser. Företaget erbjuder även logistik- och transportlösningar, det vill säga tar hand om och bygger upp logistiken mellan lastbil och järnväg samt utför själva transporterna

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Innan emissionen i maj-juni 2022; JE utveckling 48,45 %, FV Group 4,86 %, Lars Rudsander 1,68 %, Torbjörn Pettersson 0,87 %, Nilsson Förvaltning 0,81 %, Tikab Strukturmekanik 0,65 %, WTS Invest 0,24 %, Övriga 42,44 %.

Innan nyemissionen februari-mars 2018; JE utveckling Och förvalt. AB 58,09 %, FV Group AB 5,72 %, Lars Rudsander 1,97 %, WTS Invest AB 0,29 %, Torbjörn Pettersson 1,02 %, Tikabs Strukturmek AB 0,76 %, Nilsson förvaltning 0,95 %, Övriga (500 st) 31,20 %.

Värdering

Uppdatering: 151,6 Mkr pre-money och 163,6 Mkr post money om emissionen i februari 2023 fulltecknas. 120 kr per aktie.

Uppdatering: 103,1 Mkr pre-money och 107,5 Mkr post money om emissionen under maj-juni 2022 fulltecknas. 80 kr per aktie.

Uppdatering: 161,3 Mkr pre-money och 171,3 Mkr post money om emissionen i maj-juni 2020 fulltecknas.

Uppdatering: 134,5 Mkr pre-money och 142,9 Mkr post money om emissionen under augusti-september 2019 fulltecknas.

Uppdatering: 132,2 Mkr pre-money och 143 Mkr post money om emissionen under juni-augusti 2018 fulltecknas.

Uppdatering: 126 Mkr pre-money och 141 Mkr post money om emissionen under februari-mars 2018 fulltecknas.

91 Mkr pre money och 96,5 Mkr post money om emissionen under oktober-november 2015 fulltecknas.

Mer information

Flexiwaggon gör en nyemission under oktober-november 2015 och meddelar i samband med det att företaget ska noteras inom 2-3 år.

Uppdatering: Flexiwaggon gör en nyemission under februari-mars 2018, i skrivande stund har memorandumet ännu inte släppts.

Uppdatering: I memorandumet för emissionen under februari-mars 2018 sägs ingenting om en notering. Planen är att den aktuella nyemissionen ska vara den sista. Pengarna ska räcka till hösten 2019 och då ska intäkter från förbetalda orders ta över finansieringen.

Uppdatering: I mitten av september 2018 anger Flexiwaggon tidsplanen för noteringen till "...bolaget siktar på att börsintroduceras inom några år när tillväxten är stabil...".

Uppdatering: Den 15 februari 2024 inledde Flexiwaggon en konkurs. Östersunds-Posten skriver att den krävdes av Jernbro Sustainable Solutions som saknade en betalning på 13 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner