Börsnotering av

Flexenclosure AB

Flexenclosure är en ledande leverantör av teknikhuslösningar för den globala telekommarknaden och har levererat lösningar till mobiloperatörer internationellt i 20 år.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: I slutet av maj 2013 investerar International Finance Corporation (en del av Världsbanken), Industrifonden och Andra AP-fonden 160 Mkr.

Andra AP-fonden och andra institutionella placerare investerade 65 Mkr under oktober 2009.

Mer information

Flexenclosure gjorde en nyemission på 65 Mkr till Andra AP-fonden och andra institutionella investerare under oktober 2009 och har påbörjat förberedelser för en framtida börsnotering.

I slutet av maj 2013 investerar International Finance Corporation (en del av Världsbanken), Industrifonden och Andra AP-fonden 160 Mkr i Flexenclosure. Pengarna ska framför allt gå till att vidareutveckla företagets lösningar för att driva mobiltelefonnät med solceller och vindkraft.

Uppdatering: I mitten av maj 2016 meddelade ägaren Pegroco Invest att Flexenclosure ska noteras på First North och att det i samband med det görs en nyemission på 250 Mkr.

"Befintliga investerare och en styrelseledamots investmentbolag har förbundit sig att teckna upp till ca 20 procent av nyemissionen. Inga av de nuvarande ägarna säljer några aktier i samband med listningen."

Uppdatering: I början av juni 2016 meddelade Flexenclosure att de ställer in planerna på ett publikt erbjudande. Styrelsen säger sig vilja utvärdera flera finansieringsalternativ och säger att industriella aktörer har visat intresse.

Uppdatering: I början av juli 2017 meddelades att Flexenclosure fått 99 Mkr i finansiering, 60 Mkr kontant och 39 Mkr i omvandling av befintliga lån.

Uppdatering: "Börsnotering är inte aktuell i närtid, men är absolut inte utesluten längre fram”, säger Lars Thunell i slutet av oktober 2017.

Uppdatering: I början av juni 2018 säger Lars Thunell att de siktar på att notera Flexenclosure inom ett år. Det är dock inte hela bolaget som ska noteras längre utan det kommer att delas i två. Datacenter-delen av bolaget som tidigare var en mindre del har blivit den största och det är den som ska noteras, medan delen med hybridkraftsystem för mobilmaster förblir onoterad.

Uppdatering: I slutet av februari 2019 meddelade ägaren Pegroco Invest att Flexenclosure har upprättat en kontrollbalansräkning.

"En följd av Flexenclosures negativa resultat för 2018 är att bolaget har förbrukat sitt aktiekapital och har upprättat en kontrollbalansräkning. Flexenclosure har kallat till extra bolagsstämma för att lägga fram kontrollbalansräkningen samt en plan för att återställa bolagets aktiekapital. Ledning och styrelse har tillsammans med de större ägarna tagit fram en plan för att återställa aktiekapitalet och hållbar lönsamhet. Flexenclosure är i dag väl positionerat och har en stark orderbok, framförallt inom eCentre men också inom eSite."

Uppdatering: I slutet av april 2019 ansökte Flexenclosure om företagsrekonstruktion.

"Huvudorsaken till det negativa resultatet under 2018 och som även påverkat resultat starkt negativt under det första kvartalet 2019 är Bolagets projekt att leverera ett datacenter för Equinix med placering i Zürich. Projektet har medfört betydande kostnadsökningar och förseningar vilket totalt medfört ett mycket stort underskott för Bolaget."

Uppdatering: I oktober 2019 lämnade bolaget in en konkursansökan.

"Flexenclosures styrelse har arbetat intensivt med att få till en lösning ända sedan i våras men måste nu tyvärr konstatera att kassan är slut och att vi inte lyckades nå ända fram, säger Joakim Winggren, Vice VD på Pegroco Invest."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner