Börsnotering av

First Hotels International AS

First Hotels är en tjänsteleverantör till hotellkedjor och erbjuder marknadsförings-, sälj- och distributionstjänster till dessa. Bolaget äger varumärket First Hotels.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

First ägs av ALM Investment AS till 62,5 % och Host Hoteleiendom AS till 37,5 %. ALM Investments AS är ett privat aktiebolag med Pål Mørch, Kristian Lundkvist och Espen Aubert som lika delägare. Host Hoteleiendom AS är ett privat aktiebolag som ägs av Asmund Haare med familj.

Mer information

I mitten av mars 2021 meddelade First North-noterade Dome Energy AB att de ingått ett Letter of Intent om att förvärva samtliga aktier i First Hotels International AS med aktier som betalning. Efter transaktionen skulle nuvarande ägare a First Hotels äga 80 % av Dome Energy AB, dvs First Hotels noteras via ett omvänt förvärv.

Uppdatering: I mitten av december 2021 gav Dome Energy en uppdatering och det står klart att tidsplanen är försenad och att transaktionen med First Hotels kan falla helt.

"Den pågående transaktionen med First Hotels har dragit ut på tiden av strategiska skäl samt med hänsyn till osäkerhet kring bedömning av risker förknippade med den förutvarande amerikanska verksamheten som avyttrades i mars 2021. Styrelsen hoppas dock genomföra transaktion med ägarna till First Hotels, men ser även parallellt på andra möjliga apportaffärer om inte man enas inom kort. "

Uppdatering: I början av januari 2022 meddelade Dome Energy att avtalet om First Hotels beräknas kunna signeras under andra veckan av januari 2022.

Uppdatering: Den 29 april 2022 planerar Dome Energy att hålla en extra bolagsstämma där beslut ska tas om att förvärva aktierna i First Hotels International AS. Den extra bolagstämman är avhängig av att bolaget innan får ett besked av Nasdaq om att de får fortsätta vara noterade.

Uppdatering: Den 31 mars 2022 fick Dome Energy ett villkorat godkännande för fortsatt notering av Nasdaq och där med kan bolaget ta beslutet och genomföra transaktionen.

Uppdatering: Den 29 april 2022 tog styrelsen för Dome Energy AB det formella beslutet att göra transaktionen med First Hotels. "Tillträde äger rum när de nya aktierna distribuerats till ägarna av First Hotels, vilket förväntas ske inom 10 dagar."

Dome Energy AB ska byta namn till Reato Group AB.

Uppdatering: Den 3 maj 2022 meddelade Reato Group AB att First Hotels International AS blev ett dotterbolag till Reato Group AB den 29 april 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner