Börsnotering av

Firefly AB

Firefly är en leverantör av skyddssystem mot brand och dammexplosioner till processindustrin.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Noterat på NGM Equity.

Värdering

Noterat på NGM Equity.

Mer information

Som en följd av NGMs indragna börstillstånd byter Firefly lista från NGM Equity till Firstnorth.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner