Börsnotering av

FinnvedenBulten AB

FinnvedenBulten är en underleverantör till verkstadsindustrin, i synnerhet fordonsindustrin. Bolaget har två divisioner, Finnveden Metal Structures och Bulten.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Nordic Capital.

Värdering

990 - 1127 Mkr enligt erbjudandet att köpa befintliga aktier inför noteringen. 46-56 kr per aktie.

Mer information

I mitten av mars 2011 sägs det att Nordic Capital är uppe i processen att notera FinnvedenBulten. Handelsbanken och Carnegie ska vara de rådgivare som leder processen. Tidigare delades företaget upp i två självständiga enheter, Bulten och Finnveden Metal Structures. Det ansågs då troligt att företagen skulle komma att noteras var för sig. Men nu ser de alltså ut att komma noteras som ett gemensamt företag.

Uppdatering: Noteringen läggs i slutet av mars 2011 på is. Intresset hos institutionerna har varit lågt och prislappen har ansetts vara för hög.

Uppdatering: Nordic Capital siktar på att notera FinnvedenBulten under andra halvåret 2011.

Uppdatering: FinnvedenBulten noteras på Stockholmsbörsen den 20 maj 2011. Företaget gör ingen nyemission, ägarna säljer befintliga aktier. Priset per aktie sätts i det indikativa spannet 46-56 kr, där priset per aktie till allmänheten inte kommer att överstiga 56 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner