Börsnotering av

Finnish Batteries Oy

Finnish Batteries (unä TeraFactory) kommer att leverera billiga energilagringssystem för batterier i stor skala med affärsmodell BaaS (Battery as a Service). Företaget har en egenutvecklade MCT-cellteknik.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Enersize Oys aktieägare kommer att bli ägare till 10 %.

Mer information

I mitten av oktober 2021 meddelade Enersize Oy som är noterat på First North att de ska göra ett omvänt förvärv av Finnish Batteries Oy (som håller på att byta namn till TeraFactory). Enersize Oy nuvarande verksamhet ska flyttas till dotterbolaget Enersize Sverige och knoppas av till aktieägarna. Det omvända förvärvet är planerat att vara klart under andra kvartalet 2022.

Uppdatering: I mitten av april 2022 meddelade Enersize att processen tar lite längre tid än planerat.

Uppdatering: I slutet av maj 2022 upprepade Enersize att processen tar lite längre tid än planerat men att den fortgår.

Uppdatering: I slutet av oktober 2022 meddelade Enersize att det omvända förvärvet av Finnish Batteries/TeraFactory inte kommer att genomföras. Enersize angav ett par obegripliga orsaker, nonens skulle man kunna säga.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner