Börsnotering av

FFN Internet Retail Holding AB

Internet Retail Holdings affärsidé är att förvärva och driva nischade e-handelsbolag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Exakta ägarförhållanden är inte kommunicerade, men bakom satsningen står företaget Firm Factory Network AB.

Uppdatering: Bropelaren Invest AB investerade i företaget under 2011.

Värdering

23,2 pre-money och 34,8 Mkr post money om nyemissionen inför listningen fulltecknas. (Ställdes in, ersattes av den riktade).

Uppdatering: 5 Mkr pre-money och 13,6 Mkr post money om den riktade emissionen under maj 2014 fulltecknas.

Mer information

FFN Internet Retail Holding AB har grundats av Firm Factory Network AB. Firm Factory Network AB består av Traderas grundare, Daniel Kaplan, samt en grupp investerare som i ett tidigt skede investerar i bolag med hög tillväxtpotential. FFN planerar att notera sig under 2012 på någon av de mindre listorna.

Uppdatering: Bropelaren Invest AB investerade i FFN under 2011.

Uppdatering: FFN Internet Retail Holding anslöt sina aktier till Euroclear under juli 2012, en förutsättning för att kunna notera sig.

Uppdatering: 2012 är inte slut än, men vi noterar att nyheten på företagets hemsida från 2010 där de bland annat skrev att de skulle notera sig år 2012 har redigerats, där informationen om en notering har tagits bort. FFNs portfölj av bolag verkar även ha minskat från fem till fyra. Vi behåller statusen "Kommande" notering, men utan känd tidsplan.

Uppdatering: FFN Internet Retail Holding gör en nyemission under april 2014 och ska sedan lista sig på Alternativa under andra kvartalet 2014.

Uppdatering: FFN meddelade att företrädesemissionen i april 2014 ställdes in och ersattes av en riktad emission. Oklart vad det innebär för listningsplanerna.

Uppdatering: Vi betraktar planerna som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner